Korištenje ovih stranica te uvjeti osiguranja podataka na njima obavljaju se u skladu s ovom Pravnom obavijesti. Daljnjim korištenjem stranica potvrđujete svoje prihvaćanje uvjeta koji su navedeni u nastavku. Sadržaj stranica, vlasništvo je Nogometnog kluba Nedelišće (u daljnjem tekstu NK Nedelišće), osim ako to nije drukčije naznačeno. Sva prava su zadržana.

Sav sadržaj ovih stranica je javan i namijenjen je osobnom informiranju. Ni jedan dio ovih stranica, što uključuje dizajn te strukturu sadržaja, ne smije se reproducirati, prenositi ili preslikavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji drugi način bez prethodne pisane suglasnosti NK Nedelišće. Uz sadržaj preuzet s ovih stranica obavezno treba navesti izvor - cjelovita rečenica: Izvor: www.nk-nedelisce.hr.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. NK Nedelišće se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. NK Nedelišće nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Korištenjem web stranica www.nk-nedelisce.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka.

NK Nedelišće se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. NK Nedelišće može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. NK Nedelišće će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga NK Nedelišće na zadovoljstvo korisnika. NK Nedelišće se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

NK Nedelišće zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

NK Nedelišće zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama www.nk-nedelisce.hr.